top of page

DỊCH VỤ SỨC KHỎE HÀNH VI

Psychologist Session

Nhóm của chúng tôi gồm Y tá tâm thần, Nhân viên xã hội lâm sàng được cấp phép và Cố vấn chuyên nghiệp được cấp phép cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi tốt nhất. Chúng tôi tin tưởng vào việc hợp tác làm việc với bạn để đưa ra kế hoạch điều trị toàn diện nhất có tính đến các yếu tố tâm lý, xã hội, môi trường và sinh học.

Một cuộc thăm khám với nhóm hành vi của chúng tôi có thể bao gồm: đánh giá sức khỏe tâm thần, can thiệp & ngăn ngừa khủng hoảng, lập kế hoạch điều trị, tư vấn cá nhân, trị liệu theo nhóm, điều chỉnh hành vi, tư vấn & hỗ trợ gia đình, làm việc trong phòng thí nghiệm và quản lý thuốc._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

bottom of page