top of page

CÁC DỊCH VỤ Y TẾ

RKM Primary Care bao gồm cả gia đình. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu và phòng ngừa bao gồm khám sức khỏe, thăm khám sức khỏe, tiêm chủng, xét nghiệm, sức khỏe phụ nữ, chăm sóc trẻ em, giáo dục bệnh tiểu đường, v.v.

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ khám sức khỏe tổng quát toàn diện với các phòng thí nghiệm, bao gồm hóa học, công thức máu và bảng lipid, cũng như sàng lọc glucose và phân tích nước tiểu.

Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp các bài kiểm tra thể chất trước khi đăng ký và trước khi tham gia cho các học sinh đang đi học hoặc những học sinh tham gia vào các chương trình thể thao và cắm trại. Các kỳ thi này bao gồm hai đánh giá cá nhân; việc hoàn thành mẫu đăng ký trước hoặc trước khi tham gia và bản thân bài kiểm tra thể chất.

bottom of page