top of page

KÉO DÀI GIỜ CHO VẮC XIN COVID

Have Medicaid? Receive $200 from your health plan. Learn more!

RKM CLINTON

Ngày 22 tháng 2, 5 giờ chiều - 8 giờ tối

May 17th, 5pm - 8pm

KHÔNG CẦN HẸN

MANG GÌ: 

CMTND HỢP LỆ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ CẤP

THẺ BẢO HIỂM (NẾU CÓ)

bottom of page